Vezető ápolóTamics Andrea Zsuzsanna

Cím: 1039 Budapest, Zipernowsky utca 3.
Telefon/fax: +36 1 454 7066, +36 1 454 7067,
+36 1 243 9757
E-mail: dag-g@kszki.obuda.hu

A “Derűs Alkony” Gondozóház több évtizedes múltra tekint vissza, és magas színvonalú teljes körű ellátást nyújt az óbudai idős lakosság számára. A Gondozóház a szociálisan és/vagy egészségileg rászoruló idősek részére átmeneti elhelyezést és szakértő gondoskodást nyújt bentlakásos formában.

Az intézmény szakmai célkitűzése, hogy az ellátást igénybe vevők részére kiegyensúlyozott, nyugodt körülmények megteremtése mellett fizikális, mentális ápolás-gondozást biztosítson.

A Gondozóházban neurológus – háziorvos, egyetemi okleveles ápoló, felnőtt szakápoló, mentálhigiénés szakember szorosan együttműködve végzi feladatát. A szakemberek közös összehangolt munkájának eredménye az individuális, ellátott központú gondozás-ápolás megvalósulása.

A szolgáltatás részét képezi a napi háromszori étkezés, a személyes ruházat, textíliák mosása és a lakók környezetének tisztán tartása is. A Gondozóházban nagy hangsúlyt fektetnek a prevencióra. Az állandó szakápolói szolgálat, az egységes nővérhívó rendszer garantálja a gyors segítségnyújtást, a váratlan helyzetek szakszerű megoldását.

Kik vehetik igénybe a “Derűs Alkony” Gondozóház szolgáltatását?

Olyan nyugdíjas korú emberek,

  • akik átmenetileg nehéz élethelyzetbe kerülnek, de az egészségi állapotuk, illetve szociális körülményeik pozitív változásával ismét képessé válnak az önálló életvitelre saját otthonukban, vagy idősek otthonában való elhelyezésre várnak,
  • azok az egyedül élő személyek, akiknek nehézséget okoz önmaguk ellátása, de kórházi gyógykezelést nem igényelnek és akiknek nincs, vagy távol van a hozzátartozója,
  • illetve azok az idős emberek, akik hozzátartozóikkal együtt élnek, de átmeneti időre a gondozó személyek betegsége, vagy üdülése okán, illetve lakásfelújítás, vagy családi események miatt segítséget igényelnek.

Az intézmény a mentálhigiénés ellátás keretében biztosítja:

  • a szabadidő kulturált eltöltésének lehetőségeit,
  • társas kapcsolatok kialakulását,
  • a hitélet gyakorlásának feltételeit,
  • csoportos gyógytornát,
  • színház- és múzeumlátogatásokat,
  • kirándulások megszervezését.

A bekerülés feltétele, időtartama:

A Gondozóház igénybevétele önkéntes. A szolgáltatás a gondozási megállapodásban foglaltak szerint történik. A gondozási megállapodás 2 hét próbaidővel kezdődik, és 1 év időtartamig terjedhet.

Az ellátásban részesülő idős ember a személyes gondoskodásért térítési díjat fizet, melynek összegéről az intézmény vezetője a hatályos jogszabályokat figyelembe véve dönt, és erről írásban értesíti a szolgáltatást igénybevevőt.

Térítési díj:

A szolgáltatás térítési díj köteles. A havonta fizetendő térítési díj az igénybevevő jövedelmi viszonyaihoz igazodik, mértékét Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletben szabályozza.