Intézményvezető: Haskóné Alker Annamária

Székhely: 1036 Budapest, Kiskorona utca 3.

Telefon: +36 1 250 1552, +36 1 453 0119
Email: alker.annamaria@kszki.obuda.hu

 

Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény integrált formában biztosítja Óbuda-Békásmegyer nyugdíjas lakosságának magas színvonalú, differenciált szociális ellátását.

Az idősbarát Önkormányzat fenntartásában működő Intézmény a minőségi ellátás-gondozás részeként az igénybevevőknek kiszámítható, megbízható, a kerületben könnyen elérhető, magas minőségű szolgáltatást kínál a kor legmodernebb szakmai ismereteinek felhasználásával és alkalmazásával.

Az Intézmény szakfeladatai: a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a nappali ellátást nyújtó idősek klubjai és az átmeneti elhelyezést nyújtó Derűs Alkony Gondozóház. Az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladatain túl önként vállalt feladatként működteti az Otthoni Szakápolási Szolgálatot és a nyugdíjas házakban a 24 órás nővér szolgálatot.

Ez a komplex ellátás biztosítja a rászorulók egészségi és mentális állapotának megfelelő gondoskodást a testi-lelki-szellemi aktivitást fenntartó idősek klubjaitól az átmeneti elhelyezést nyújtó gondozóházig.

Az Intézmény célja, hogy Óbuda nyugdíjas polgárai aktív résztvevői maradjanak a társadalomnak, az idősebb korosztály pedig a számára legoptimálisabb szociális ellátásban részesüljön.